Pajero/Shogun 2.5TD (V24-SWB) (V44-LWB) (1991-04/2004)